OVERSTROMINGSMAATREGELEN HAVEN OOSTENDE - FASE 1

In geval van zwaar stormweer zijn de kusthavens vandaag de meest kritieke punten voor overstromingsgevaar. Kades kunnen lager zijn dan de waterstand op zee, stormgolven kunnen overslaan of de stabiliteit van stuwen en sluizen in gevaar brengen. Op de Oosteroever in de haven van Oostende beschermt een stormmuur langs de Vismijnlaan en Wandelaarskaai het achterland, de Vuurtorenwijk en Bredene, tegen stormvloed. In het najaar van 2014 werd ook de bouw van een stormmuur langs de Slijkensesteenweg gefinaliseerd. Deze werken vormen een start om Oostende en Bredene te beschermen tegen stormschade.