Overstromingsmaatregelen Zeebrugge

PROJECTINFO

De haven van Zeebrugge vormt een zwakke schakel op vlak van kustveiligheid. Bij zware stormvloed kan Zeebrugge en het achterland overstromen en is er een groot risico op slachtoffers en schade. Om dat te vermijden zal een stormmuur gebouwd worden. 

In een eerste fase, die start op 1 september 2020, bouwen we een stormmuur tussen de New Yorklaan en de Visartsluis en tussen de Zweedse Kaai en de Vandammesluis. De maatregelen die nodig zijn rond de jachthaven worden momenteel nog onderzocht.

Zone 1: New Yorklaan - Visartsluis

De stormmuur komt naast het bestaande fiets- en voetpad en zal tussen een halve meter en één meter hoog zijn. De stormmuur zal bestaan uit gewapend beton. Dit wordt nadien opgeschuurd zodat de fijne ronde korrels zichtbaar zijn. Zo ontstaat ook een glad effect. Over het volledige traject komen zitbanken. Waar mogelijk zullen deze ingewerkt zijn in de stormmuur, anders komen ze op de rand van het voetpad. 

Omdat het fiets- en voetpad gedeeltelijk opgebroken moeten worden voor deze werken, maakt men van de gelegenheid gebruik om een volledig nieuw en afzonderlijk fiets-en voetpad te voorzien. Het nieuwe fietspad zal 3 meter breed zijn. Tussen het fietspad en de rijweg komt deels een groenzone. Aan oversteekplaatsen (bv zijstraten) krijgt het fietspad een rode coating.

Tussen het tankstation en het voetpad komen paaltjes. Het verkeer zal hierdoor de voorziene in- en uitrit naar het tankstation moeten gebruiken. De bushalte 'Zeebrugge Vaart' schuift op naar het oosten zodat er een afstand ontstaat tussen de halte en de oversteekplaats. Dit verhoogt de veiligheid voor passagiers die afstappen en willen oversteken. 

De Loodswezenstraat wordt uiteraard niet afgesloten met een stormmuur. Daar zal een rolpoort ingebouwd worden in een betonnen omkadering. De rolpoort zal enkel bij zware storm dichtgezet worden. 

Ter hoogte van de Visartsluis (tussen de Kapitein Fryattstraat en de sluis) komt geen stormmuur omdat daar de nieuwe zeesluis gebouwd wordt.

Zone 2: Zweedse Kaai - Vandammesluis

Het tweede stuk stormmuur start aan de toegang van de terminal in de Zweedse kaai en eindigt aan de Vandammesluis. Ze komt op de grens tussen het bestaande fiets- en voetpad en de terreinen van MBZ te staan. De hoogte zal variëren tussen 30cm en anderhalve meter. Ook hier zal de muur bestaan uit gewapend beton dat opgeschuurd wordt. Om de haventerreinen af te bakenen komt een nieuwe afsluiting bovenop de stormmuur. In dit deel komen geen zitbanken op de stormmuur.

Het vernieuwde fiets- en voetpad zal van de rijbaan afgezonderd zijn door een verharde bufferstrook.  De parkeerstroken langs de kustbaan verdwijnen. 

In deze tweede zone zullen twee types van mobiele keringen ingewerkt worden:

  • rolpoorten
  • schotbalken

Eén grote rolpoort komt ter hoogte van C.RO om uitzonderlijk verkeer tot de haven toe te laten. Deze zal bijna altijd gesloten zijn. Ter hoogte van de uitkijkpost aan de Vandammesluis komen twee kleinere rolpoorten. 

De twee mobiele keringen met schotbalken komen tot slot links en rechts van de uitwateringsconstructie aan de Vandammesluis. Deze zullen bijna altijd toe zijn. Enkel als er onderhoud moet gebeuren aan de haveninstallatie zullen ze open gezet worden. 

PLANNING

De werken starten op 1 september 2020 en duren tot en met mei 2021.

Een gedetailleerde planning is momenteel nog niet beschikbaar. 

De inwoners van Zeebrugge ontvangen binnenkort nog een bewonersbrief over de werken.

PROJECTZONE