PROJECT NIEUWPOORT RECHTEROEVER

De afdeling KUST, de stad Nieuwpoort en de provincie West-Vlaanderen ondertekenden op 17 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project ‘Nieuwpoort rechteroever’. Dit project voorziet in de realisatie van een nieuw insteekdok voor actieve en recreatieve zeilsport met een 600-tal bijkomende ligplaatsen, een woonproject met permanente woningen, ondersteunende toeristische verblijfaccomodaties, handel en bedrijvigheid, toeristische voorzieningen, kantoren en parkeermogelijkheden. Er zal ook een brugverbinding en groene promenade voor voetgangers en fietsers komen van de stad Nieuwpoort langs het projectgebied.