Project Rechteroever Nieuwpoort

  • 30 november 2017

De uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort met 600 ligplaatsen wordt al jaren voorbereid. Rond een nieuw jachthavendok wordt een nieuw stadsdeel gecreëerd met 1000 woongelegenheden. Naast deze woonfunctie worden ook voldoende commerciële nevenfuncties voorzien en wordt grote aandacht geschonken aan de kwaliteit van het openbaar domein om hier een bruisende site van te maken.

Langs de kant van de publieke sector hebben het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid (MDK), de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Nieuwpoort de handen in elkaar geslagen. Als belangrijke grondeigenaar in het projectgebied is het agentschap MDK trekker van het ontwikkelingsverhaal. Bij de Provincie West-Vlaanderen is een nieuw bestemmingsplan, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, in opmaak om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. De nodige procedures worden momenteel doorlopen. Vanuit de stad Nieuwpoort werd het ambitieniveau voor dit project afgebakend met de opmaak van een beeldkwaliteitsplan.

Cruciaal in de haalbaarheid van het ontwikkelingsproject is de hechte connectie tussen dit nieuw te realiseren stadsdeel en het centrum van Nieuwpoort Stad via een verbinding voor voetgangers en fietsers. Deze verbinding wordt een beweegbare brug die het Kaaiplein moet ontsluiten met het nieuwe projectgebied aan de overzijde van de IJzer. Deze brug zal niet enkel vanuit mobiliteit een belangrijke functie hebben, maar als infrastructuur op zich ook een bijzondere uitstraling hebben.

De drie overheidspartners zullen deze brug gezamenlijk financieren. Vandaag worden bij de Provincie en de Stad de budgetten goedgekeurd om enerzijds een studiecontract af te sluiten voor het ontwerp van deze brug en anderzijds de effectieve bouw van de brug te kunnen realiseren.

De ontwerpstudie zal opstarten in 2018 met als doel in 2019 te kunnen starten met de bouw van dit kustwerk.