Publieke raadpleging zandwinning

  • 27 januari 2021

Om onze kust te beschermen tegen zware stormvloeden voert het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heel wat maatregelen uit. Eén van die maatregelen is extra zand aanbrengen op onze stranden. Op een hoger en breder strand breken de golven en verliezen ze hun kracht voor ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijk. 

Het zand dat MDK gebruikt om de stranden hoger en breder te maken, komt van zandbanken op zee. Het agentschap diende een aanvraag in voor een concessie om zand te winnen in het Belgisch deel van de Noordzee voor de Hinderbanken en de Blighbank (ongeveer 50 kilometer in zee).

Deze aanvraag is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De publieke raadpleging loopt van 29 januari 2021 tot en met 27 februari 2021. Alle documenten en informatie over het indienen van standpunten, opmerkingen en bezwaren is te hier te vinden.