Renovatie Frans Praetbrug

De Frans Praetbrug in Bredene onderging een totale renovatie sinds half september 2019. Net voor de zomervakantie van 2020 is de brug volledig afgwerkt. De houten duinovergang tussen de kustbaan en de Spinoladijk werd volledig afgebroken en opnieuw gebouwd. De vorm is min of meer hetzelfde gebleven. Het geheel ziet er wel eigentijdser en slanker uit door gebruik te maken van smallere balken en palen. De houten keerwand aan het einde van de trap is ook vernieuwd. Een afsluiting dwars in de duinengordel moet wandelaars beletten de duinen willekeurig te doorkruisen. De volledige zone is tot slot aangeplant en gefixeerd met helmgras.

De bestaande duinovergang op de grens met Oostende is de eerste duinovergang die gebouwd werd in de jaren '80. Het was voormalig gemeenteraadslid van Bredene Frans Praet die heeft geijverd voor de bouw ervan. In de volksmond spreekt men dan ook van de Frans Praetbrug. De voorbije jaren zijn al regelmatig herstellingen uitgevoerd om de oversteek van de duinen veilig te houden.

De kostprijs van de renovatie is 311.000€.