Renovatie kaaimuren Visserijdok

Update (19/8/2020)

Sinds begin augustus zijn de werken langs de Eduard Anseelekaai opnieuw opgestart. De oranje en rode zone zijn ondertussen opnieuw vrijgegeven om aan te meren.

In de groene zone wordt de kaaimuur afgebroken, in de blauwe zone is de heropbouw van de kaaimuur begonnen. De paarse zone is pas in januari 2021 aan de beurt.

Op 8 september start de aannemer ook langs de Hendrik Baelskaai. De roze zone wordt eerst aangepakt en zal klaar zijn tegen eind november. Half september start de afbraak in de gele zone. Deze zone zal volledig afgewerkt zijn tegen februari 2021. 

De rest van de kaaimuren langs Hendrik Baelskaai wordt in de loop van 2021 gefaseerd uitgevoerd. Een exacte planning van de fases is op dit moment nog niet gekend.
 

Renovatie kaaimuren Visserijdok Oostende - aanduiding fases najaar 2020
PROJECTINFO

De kaaimuren van het Visserijdok in Oostende, zowel langs de Eduard Anseelekaai als langs de Hendrik Baelskaai, worden gerenoveerd. Het zichtbare deel van de kaaimuur wordt afgebroken met een breekhamer. Naarmate de afbraakwerken opschuiven, bouwt de aannemer de kaaimuur ook opnieuw op: bekisten, wapenen, betonstorten, bekisting wegnemen. 

 

PLANNING

Om ervoor te zorgen dat de kaaimuur steeds voor een deel toegankelijk is, wordt er in fases gewerkt. De volledige renovatie zal eind 2021 klaar zijn.

HINDER VOOR SCHEEPVAART

De havenkapitein brengt de gebruikers van het Visserijdok steeds op de hoogte van eventuele hinder.