Renovatie kaaimuren Visserijdok Oostende

  • 29 oktober 2019

Op 30 oktober start afdeling Kust met de renovatie van de kaaimuren van het Visserijdok aan de kant van de Edaurd Anseelekaai in Oostende. Het zichtbare deel van de kaaimuur wordt afgebroken met een breekhamer. Naarmate de afbraakwerken opschuiven, start de aannemer ook met het opnieuw opbouwen van de kaaimuur (bekisten, wapenen, betonstorten, bekisting wegnemen). 

Om ervoor te zorgen dat de kaaimuur steeds voor een deel toegankelijk is, wordt er in fases gewerkt. De eerste fase loopt van aan het Maritiem Plein tot halfweg de nieuwe gebouwen van de Vlaamse Visveiling. De afbraakwerken duren tot aan de kerstvakantie. In het kersverlof ligt de werf stil, daarna gaat de opbouw verder tot in maart 2020. De volgende fases worden uitgevoerd van maart 2020 tot het najaar 2020. Een overzicht van de verschillende fases vind je op de afbeelding hieronder.

 

Plan van de fasering voor de renovatie van de kaaimuren van het Visserijdok