RENOVATIE ZONE OUDE SPUISLUIS BLANKENBERGE

Met de renovatie van de zone van de oude spuisluis in de jachthaven van Blankenberge slaagde de afdeling KUST erin om een vervallen toplocatie te herwaarderen. Enerzijds werd er geïnvesteerd om de jachthavenexploitatie verder uit te bouwen, anderzijds kunnen recreanten genieten van een aangename wandeling vanaf de Spuikom van Blankenberge naar het staketsel en strand.

Tijdens de werken werd de kaaimuur doorgetrokken en is er een slipway gebouwd om kleine pleziervaartuigen op trailer in het water te laten. Ook werd een verzamelplaats voor afval en slib gesaneerd en werden schadelijke toepassingen voor mens en milieu verwijderd. De VVW Blankenberge investeerde in de bouw van een nieuw clubhuis, de CABO. In een laatste fase zorgde de afdeling KUST voor de omgevingsaanleg van de nieuw gerealiseerde terreinen.

De afdeling KUST mocht in 2014 voor het project een ‘Award Duurzaam Kustproject’ in ontvangst nemen van de Provincie West-Vlaanderen. Met deze Awards wil de provincie projecten in de kijker zetten die oog hebben voor de toekomst en die uitmunten in vindingrijkheid en duurzaamheid.

renovatie zone oude spuisluis blankenberge