SARCC - Sustainable and Resilient Coastal Cities

Afdeling Kust is partner in het Europees project SARCC, Sustainable and Resilient Coastal Cities. Binnen dit project gaat men op zoek naar natuurgerichte oplossingen om schade veroorzaakt door overstromingen aan de kust te voorkomen. Stedelijke gebieden langs de kustlijn zijn bijzonder kwetsbaar. Vandaag zetten beleidsplannen wereldwijd vooral in op traditionele grijze infrastructuur en is er minder aandacht voor oplossingen gebaseerd op de natuur (nature-based solutions). Toch is bewezen dat deze oplossingen overstromingsrisico's kunnen verminderen.

Afdeling Kust werkt hiervoor samen met stad Oostende en gemeente Middelkerke. Specifiek zal het strand tussen Mariakerke en Raversijde onderhanden genomen worden om zandoverlast te beperken. In Middelkerke zal op verschillende plaatsen een grasdijk aangelegd worden. Het stuk tussen de surfzone en de Noordzeelaan maakt deel uit van SARCC.

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust voorziet een totaal budget van 1.336.887€ voor haar activiteiten binnen SARCC. Daarvan krijgt het 802.132,2€ terug van ERDF (European Regional Development Fund)

Meer info over het Europese project: www.sarcc.eu.

Logo SARCC - Sustainable and Resilient Coastal Cities