Strand Bredene vanaf 15 juli opnieuw optimaal en veilig toegankelijk

  • 25 juni 2020

De suppletiewerken op het strand van Bredene zullen nog tot 9 juli duren. Daarna wordt alle materiaal weggehaald en kan iedereen terug optimaal genieten van een mooi, groot en vooral veilig strand.

Eind mei startte het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) op het strand van Bredene met de herstelsuppletie. De vele voorjaarsstormen hadden de duinvoet sterk aangetast. Er was geen acuut gevaar voor overstroming maar een verzwakte duinvoet is wel nadelig voor het behoud van een gezond kustfundament. Samen met de gemeente besliste MDK om nog voor de zomervakantie extra zand aan te brengen aan de duinvoet. Zo kan ook in de toekomst de zeewerende functie van de duinen gegarandeerd blijven en is er geen verminderd veiligheidsrisico op overstromingen.

De werken hadden klaar moeten zijn tegen het zomerverlof. Technische problemen met het baggerschip zorgden echter voor vertraging. Sinds deze week is een derde vaartuig ingeschakeld om zand aan te voeren. Door de vertraging zal tijdens de eerste twee weken van het zomerverlof het strand uitzonderlijk nog niet volledig toegankelijk zijn.

De zone tussen strandpost 1 (Twins)  en 3 (De Blauwe Brug) zal klaar zijn tegen eind juni. Vanaf 1 tot en met 9 juli is de zone tussen strandpost 4 en 6 (Hippo Beach) aan de beurt.  De zone wordt niet volledig afgesloten. Enkel de delen waar effectief  opgespoten wordt zullen niet toegankelijk zijn.Daar zal een lokaal zwemverbod gelden. Het opspuiten van het zand gebeurt telkens bij hoogwater. Ook tijdens het weekend en 's nachts wordt doorgewerkt. De doorgang via de bestaande strandtoegangen blijft steeds toegankelijk. Op het strand doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 

b780beee-6dc2-472d-bf3f-baad2a1695cf.jpg