Strandhoofdenveld Wenduine om erosie tegen te gaan

Projectinfo

In Wenduine zal een strandhoofdenveld vóór het centrum zorgen voor een stabieler strand. Hierdoor zal minder erosie optreden en zullen minder onderhoudssupleties nodig zijn om de veiligheid te garanderen. Het zandtransport richting Blankenberge zal op zijn beurt dan ook afnemen.

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Het gevolg is een verminderde veiligheid bij stormvloeden én verhoogde erosie van het strand. Die erosie zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge. Tot nu toe bestond de oplossing erin om regelmatig een onderhoudssuppletie uit te voeren om de veiligheid tegen stormvloeden vanuit zee te blijven garanderen. Het strand blijft echter onvoldoende stabiel. 

In 2017 werd een studie opgestart naar mogelijke maatregelen die een structurele oplossing moeten bieden voor zowel de erosie in Wenduine als de verzanding van de havengeul in Blankenberge. 

In Wenduine zal een geoptimaliseerd strandhoofdenveld aangelegd worden om de erosie van het strand tegen te gaan. Concreet zullen twee bestaande strandhoofden verlengd en verhoogd worden, drie andere worden afgebroken en er worden twee nieuwe gebouwd. 
 

Strandhoofdenveld Wenduine_overzicht
De nieuwe strandhoofden zullen zorgen voor:

  • een vermindering van de stranderosie en een aangroei van het strand tot een nieuw evenwicht. Stroomafwaartse erosie wordt beperkt.
  • een vermindering van de onderhoudssuppleties en dus een sterke kostenbesparing ten opzichte van de huidige toestand.
  • bij de positionering van de strandhoofden is rekening gehouden met de zwemveiligheid. Dat gebeurde in samenspraak met gemeente De Haan en de reddingsdiensten.
  • een functionele en visuele indeling van het badstrand vanuit landschappelijk oogpunt. Het droge strand loopt door zoals vandaag en de huidige functies blijven behouden (plaatsing badcabines en scheiding badzone met watersportzone).
  • een barrièrewerking (zowel voor mens als voor migrerende bodemdieren) maar de strandhoofden zorgen voor een stabielere situatie van het strand en de aanwezige bodemdieren.
Planning

De aanbesteding voor de werken gebeurt in 2020.

Om de hinder voor strandgebruikers te beperken, zullen we de werken over twee jaar spreiden. Elke fase loopt van 1 oktober tot en met 30 april. In de zomermaanden (1 mei tot en met 30 september) zal het strand volledige vrij zijn. Het is mogelijk dat concessies of badcabines iets vroeger afgebroken of later opgebouwd kunnen worden dan normaal (vanaf 15 maart tot 15 oktober). Als een deel van de werfzone toch al vroeger ter beschikking zou zijn zullen, wij dat naar de concessiehouders communiceren.

De werken zijn getij- en weersafhankelijk en kunnen niet volledig in het stormseizoen uitgevoerd worden. In functie van het getij zal weekend- en nachtwerk soms noodzakelijk zijn. Alle werfverkeer zal gebeuren via strandtoegang De Cabane. Op de zeedijk van Wenduine zelf zal er dus géén hinder van werfverkeer zijn. De aanvoer van de stortstenen zal gebeuren met een ponton vanuit zee. Hiermee sparen we ettelijke vrachtwagens over de weg uit en reduceren we de CO2 -uitstoot.

Fase 1

Strandhoofdenveld Wenduine _fase 1_werfinrichting(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Afbreken bestaande oostelijke strandhoofden 4, 5, 6 en bouwen van nieuwe strandhoofden 4 en 5. De afbraak van strandhoofd 6 gebeurt in de eerste fase om de ruimtelijke impact van de werfzones te beperken. Om het broedseizoen van de vogels in de duinzone niet te verstoren, gebeurt de afbraak ervan in het najaar. Het oostelijke deel van het strand zal na het eerste jaar terug beschikbaar zijn.

Fase 2

Strandhoofdenveld Wenduine _fase 2_werfinrichting(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Bouwen van nieuwe strandhoofden 2 en 3 bovenop de bestaande.

Zwemveiligheid
Geoptimaliseerde zwemzones

In overleg met de reddingsdiensten en op basis van de gemodelleerde stromingspatronen werden de huidige zwemzones geoptimaliseerd. De zones zijn ruimer (breder) zodat er bij de verschillende stromingspatronen voldoende plaats is om uit te wijken en weg van de strandhoofden te blijven. Dat is nu niet het geval in de smalle zwemzone Bravo. In de nieuwe situatie zullen de drie zwemzones Alfa, Bravo en Charlie ongeveer even breed zijn (+/- 210 meter).

Strandhoofdenveld Wenduine_zwemzones(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Toegankelijkheid strandhoofden

De strandhoofden hebben in dwarsdoorsnede een voldoende flauwe helling, inclusief de knikken aan de kruin, zodat voertuigen (reddingsdiensten, onderhoud …) deze makkelijk kunnen kruisen. Er worden géén trappen voorzien. In functie van onderhoud wordt een vlakke kruin voorzien van 3 meter. Op het hoge, droge strand zitten de strandhoofden deels onder het zand. Het strandbanket loopt dus door zoals op vandaag.

Vaarwegsignalisatie

Na de werken zal een noordelijke kardinaalboei het einde van de nieuwe strandhoofden markeren. De kardinaalboei wordt steeds ten noorden van het nieuwe strandhoofd geplaatst.

Noordelijke kardinaalboei
Insteekzones voor watersport

Ook de insteekzones voor watersport (brandingsporten, zwemzones, zones voor vaartuigen en waterscooters) zullen na de uitvoering van de werken lichtjes wijzigen. Wat er precies verandert kan je zien op pagina 11 van  deze posters.