Strandsuppleties voorjaar 2021

Update (4/2/2021)
 1. Raversijde - Mariakerke - onderhoudssuppletie
  Start opspuitingen: 1/2/2021 - einde 1/3/2021
  Hoeveelheid:  500.000m³
  Zone: van Raversijde Bad tot aan de 17 Oktoberstraat in Mariakerke
  Vanaf 18 januari voert de aannemer het materieel aan. Op het strand ter hoogte van de Diksmuidestraat zal een zone op tijdelijk afgebakend zijn. Er zijn opslagplaatsen voor de buizen voorzien ter hoogte van de Aarlenstraat, de Diksmuidestraat en de Zandstraat. De opspuitingswerken zijn weers- en getijdenafhankelijk. Om maximaal te kunnen profiteren van periodes met hoogwater werken we de klok rond.
   
 2. Bredene - onderhoudssuppletie
  Start opspuitingen: 15 februari - einde voorzien tegen Paasvakantie
  Hoeveelheid: 350.000m³ 
  Zone: van strandpost 6 richting strandpost 3
  De aannemer voert het materiaal voor de werken vanaf maandag 8 februari aan. Het vervoer daarvan zal hoofdzakelijk via Oosteroever in Oostende verlopen. De aanvoer van het zand gebeurt met twee sleephopperzuigers. Deze kunnen enkel aankoppelen aan de zinkerleiding op het strand rond het tijdstip dat het hoog water is. Om gebruik te maken van beide hoogwaters op een dag, wordt er dag en nacht gewerkt. De planning van de werken is daarnaast ook afhankelijk van de weersomstandigheden. 
  Het gaat om een onderhoudssuppletie, zodat het veiligheidsniveau om ons te beschermen tegen zeer zware stormvloed in deze zone en de robuustheid van de duinengordel behouden blijft.    
   
 3. Duinbergen (Knokke-Heist) - Masterplan Kustveiligheid
  Start opspuitingen: eind februari - einde voorzien tegen de Paasvakantie 
  Hoeveelheid: 920.270m³
  Zone: van de Parkstraat tot aan de Zeerobbenlaan
  De inrichting van de werfzone rond de Baai van Heist en de evenementenstrand ter hoogte van de Meerlaan is gestart begin januari. Vanaf maandag 18 januari wordt het nodige materiaal aangevoerd vanaf de Henri Victor Wolvenstraat in de haven van Zeebrugge en de Meerlaan. De aannemer legt een persleiding aan vanuit de haven, over het hele strand rond de Baai van Heist tot net voorbij Duin 45 waar de suppletie zal starten. Daarna schuiven de werkzaamheden op het strand stelselmatig op tot net voorbij de Zeerobbenlaan.
  De sleephopperzuiger Pedro Álvares Cabral zal vanuit de haven van Zeebrugge zand via de persleiding op het strand spuiten. Hierdoor zijn de werken minder afhankelijk van het getij en kunnen de werken vlugger en vlotter verlopen. 
Projectinfo

Om onze kust te beschermen tegen overstromingen voert afdeling Kust sinds 2011 de maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid uit. Bij de uitvoering gaan we uit van het principe "zacht waar het kan, hard waar het moet". Dat wil zeggen dat we waar het aangewezen is, een hoger en breder strand creëren door extra zand aan te voeren op het strand. Zandsuppleties blijven nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Een breed en hoog strand zorgt ervoor dat de golven gebroken worden en dat ze hun energie verliezen vóór ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijk en de bebouwing.

Om ervoor te zorgen dat het veiligheidsniveau behouden wordt, namelijk bescherming bieden tegen een 1000-jarige stormvloed, zijn regelmatig onderhoudssuppleties nodig. In het voorjaar van 2021 pakken we het strand van Raversijde tot Mariakerke aan maar ook de stranden in Bredene, Duinbergen. Wenduine West staat voor dit najaar op de planning.

Planning
 • Raversijde - Mariakerke: start 1/2/2021 - einde 1/3/2021 - 500.000m³
 • Bredene : start 15 februari - 350.000m³
 • Duinbergen (Knokke-Heist): vanaf 1/3/2021 - 881.000m³