Stroomatlassen

In een stroomatlas worden de stroomsnelheden weergegeven voor het gemiddeld middeltij, gemiddeld springtij en gemiddeld doodtij. De kaartjes zijn opgesteld voor alle volle uren van het getij. In de periode van grote veranderingen rond hoog- en laagwater is de frequentie verhoogd tot alle 20 minuten. Op de kaartjes zijn de IMOD-vaarbegrenzingen, de belangrijkste markeringsboeien en de meetpalen op het Belgisch Continentaal Plat eveneens weergegeven.

Het team Vlaamse Hydrografie geeft drie stroomatlassen uit:

  • Stroomatlas Belgisch Continentaal Plat
  • Stroomatlas Zeebrugge
  • Stroomatlas Oostende

Deze zijn alle drie verkrijgbaar in onze gespecialiseerde verkooppunten.