Studie: kan een zandmotor aan de Vlaamse kust werken?

Begin 2018 startte afdeling KUST samen met het Waterbouwkundig Laboratorium een verkennende studie op over alternatieve voedingsmethodes voor onze Vlaamse kust. Om het veiligheidsniveau tegen overstromingen vanuit zee te verhogen en te behouden voert afdeling KUST namelijk regelmatig strandsuppleties uit. Hierbij wordt het strand breder gemaakt zodat de golven bij storm hun kracht verliezen en minder schade kunnen aanbrengen aan de zeedijk. Door de erosie is het nodig om regelmatig onderhoudssuppleties uit te voeren.

De uitvoering van strandsuppleties veroorzaakt tijdelijk hinder voor de gebruikers van het strand en voor de natuur. Daarom gaat afdeling KUST op zoek naar alternatieve methodes om de stranden te hervoeden.

Eén van de methodes die onderzocht wordt, is de het lokaal aanbrengen van een grote hoeveelheid zand in één keer, zoals bij de Zandmotor in Nederland is gebeurd. Door de wind, de golven en stromingen kan dit zand de aangrenzende zones op natuurlijke wijze voeden. Zo’n grootschalige suppletie heeft een impact op de omgeving, gebruikers en mogelijks ook op het zandtransport op grotere schaal langs de kust. Hoe groot deze impact precies is voor onze kust, is momenteel niet gekend. De studie zal in eerste instantie nagaan wat de haalbaarheid en wenselijkheid is van zo’n suppletie voor onze kust.

Naast de studie naar de impact van een zogenaamde zandmotor, onderzoekt afdeling KUST ook de impact van een vooroeversuppletie in Mariakerke.