Toekomstige uitdagingen

De stijgende zeespiegel vormt wellicht de grootste uitdaging om onze kust ook op lange termijn te blijven beschermen tegen zware stormvloeden. Bij het vastleggen van de maatregelen in het Masterplan Kustveiligheid in 2011 hielden we rekening met een zeespiegelstijging van 30 centimeter. De huidige maatregelen moeten onze kustregio beschermen tot minstens 2050. Sommige constructies hebben een langere levensduur dan 2050, een stormvloedkering bijvoorbeeld. Deze zijn ontworpen om weerstand te bieden tegen 80 cm zeespiegelstijging tegen 2100.

Uiteraard moeten we ook na 2050 beschermd blijven. Met welke zeespiegelstijging we daarna rekening moeten houden, is nog onzeker, maar als de huidige CO2-uitstoot aanhoudt, is een stijging van 3 meter tegen het jaar 2100 niet ondenkbaar. Welke bijkomende maatregelen nodig zijn om ons daartegen te beschermen, onderzoekt de Vlaamse overheid momenteel binnen het project Kustvisie.