Update werken kustveiligheid Blankenberge

  • 5 september 2017

Vanaf maandag 4/09/2017 wordt er gestart met de werken van fase 2. Dit omvat de bouw van de stormmuur bovenop de dijk rond de spuikom en ter hoogte van de Wenduinsesteenweg. De groenzone tussen het Bevrijdingsplein en de jachthaven wordt opnieuw aangelegd. Rond de stormmuur wordt de verharding vernieuwd. Ten slotte wordt het fietspad langsheen de N34 vernieuwd vanaf de Vredelaan tot aan het Bevrijdingsplein.

Op 4/09/2017 wordt de helft van de Wenduinsesteenweg ingenomen als werfzone. Personenwagens zullen nog kunnen passeren, maar er zal slechts ruimte zijn voor één wagen, er worden uitwijkplaatsen voorzien.

De wandeling bovenop de dijk aan de spuikom en de Wenduinsesteenweg wordt afgesloten vanaf 4/09/2017. De pechstrook en het fiets- en voetpad aan de havenzijde van de N34 worden ook afgesloten.

Op 5/09/2017 wordt de Waterkasteelstraat afgesloten voor het verkeer komende vanaf de De Smet de Naeyerlaan. Het verkeer wordt afgeleid via de Yzerstraat waarbij de rijrichting van deze laatste straat wordt omgekeerd vanaf de De Smet de Naeyerlaan tot aan de Vredelaan. De parking op het Havenplein blijft wel bereikbaar.

De werken zullen duren tot half mei 2018.

Vanaf 9/10/2017 tot 27/10/2017 wordt de Havenstraat opnieuw afgesloten voor werken aan het kruispunt van de Havenstraat met de Franchommelaan en ook het kruispunt met de De Smet de Nayerlaan. Hierbij wordt er opnieuw aan omleiding voorzien via de Franchommelaan (het gedeelte van de straat aan het Leopoldpark) en de Leopoldstraat waarbij de rijrichting van beide straten opnieuw wordt omgekeerd.