Vernieuwing Omookaai Zeebrugge

  • 6 november 2017

De voorbereidende werken voor het project kaaimuur en glooiing Omookaai zijn gestart.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Soetaert N.V. De waterbouwkundige werken en betonwerken worden uitgevoerd door onderaannemer Artes Depret.

De werken kaderen in de realisatie van een nieuwe kaaimuur (type Deense kaaimuur) en de bouw van een nieuwe glooiing.

De ontlastingsplaat van de nieuwe kaaimuur zal tevens functie hebben als funderingsplaat voor het nieuwe clubhuis dat door RBSC zal gebouwd worden.

Gedurende de uitvoeringstermijn van de werken (150 werkdagen) wordt een wegomleiding voorzien via Wittebankstraat en Graaf Jansdijk.

De kabelkraan wordt opgebouwd en de eerste houten palen worden getrokken.

Na de herfstvakantie zal gestart worden met het heiwerk voor de damplanken.

In de maand december staan de opbraakwerken van de glooiing op de planning.

In januari zal de paalfundering worden uitgevoerd.

Vanaf februari zal dan kunnen gestart worden met de betonwerken en het bouwen van de nieuwe glooiing.

De werken zullen beƫindigd worden voor de zomervakantie 2018.