Vinvis op drift voor kust

  • 25 oktober 2018

Op 24 oktober kreeg het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) melding dat er op een tiental kilometer voor de kust van Oostende en De Haan het drijvende kadaver van een vinvis was gespot. Door de werking van het getij en de storming was het dier op drift en lag het even in de vaargeul Het Scheur. Om de veiligheid voor de scheepvaart te garanderen, besliste het MRCC om het dode dier op het strand van De Haan te laten slepen.

Nadat de BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee) en de Universiteiten van Gent en Luik de nodige onderzoeken hadden gedaan, kon de opruiming van het kadaver gebeuren. Afdeling KUST zorgde samen met de gemeente De Haan en de Civielie bescherming dat het dier van het strand werd weggehaald, vooraleer het opnieuw hoog water werd.