Vlaamse Hydrografie

Een onmisbare schakel die bijdraagt aan een optimale werking van de nautische keten is ongetwijfeld het team Vlaamse Hydrografie. Zij voeren peilingen uit van de zeebodem en de Schelde, peilen naar wrakken om hun plaats in de vaargeulen te bepalen en brengen al deze informatie samen op zee- en Scheldekaarten. Wijzigingen aan de kaarten worden gepubliceerd in de Berichten aan Zeevarenden. Daarnaast verzamelt het team ook hydrometeorologische data die gebruikt worden voor getijtabellen, stroomatlassen en het kustweerbericht. De data wordt ook gebruikt bij waterbouwkundige projecten, offshore-activiteiten, onderzoek en bescherming van het milieu. 

De zorg voor een veilige scheepvaart houdt niet op aan de Belgische grenzen. Meetresultaten en hydrografische ervaringen worden uitgewisseld met de hydrografische diensten van onze buurlanden. Het team Vlaamse Hydrografie maakt ook deel uit van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO). Deze organisatie overkoepelt de hydrografische diensten wereldwijd en zorgt voor de internationale standaarden waaraan alle publicaties moeten beantwoorden. Tijdens meetings worden belangrijke beslissingen genomen over de werking van en de samenwerking tussen alle hydrografische diensten.