Vooroeversuppletie Knokke-Heist

Projectinfo

Het strand van Knokke-Heist vormt op sommige plaatsen nog een zwakke zone in de bescherming tegen zware stormvloeden. Om ervoor te zorgen dat het strand voldoet aan de veiligheidseisen uit het Masterplan Kustveiligheid voeren we een grootschalige vooroeversuppletie uit.  Dat betekent dat we een grote hoeveelheid zand net onder de laagwaterlijn storten. De vooroever doet dienst als een soort fundering zodat we in een latere fase een minder steil strand kunnen creëren dat stabieler is en goed standhoudt bij stormen. Door de natuurlijke dynamiek van getij, stroming en golven beweegt dat zand naar het hoger gelegen getijdenstrand. Op die manier wordt het strand op natuurlijke wijze gevoed om bij zware stormvloed bescherming te bieden tegen overstromingen.

Tekening van een vooroeversuppletie

Het zand voor de vooroeversuppletie is afkomstig van de werken aan de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Het gaat om zand uit de diepere, ongeroerde zandlagen. Het zand is op voorhand uitgebreid beproefd en voldoet aan alle kwaliteitscriteria om opnieuw te gebruiken. Ook tijdens de suppletie worden monsters genomen en geanalyseerd. 

Dit is een belangrijke synergie waarbij we kwalitatief zand hergebruiken. Op die manier vormt de uitgegraven grond uit een sluisproject een waardevolle grondstof voor de versterking van de kustveiligheid. Niet enkel gaan we zo duurzaam om met grondstoffen volgens de principes van de circulaire economie, deze aanpak vormt ook een win-win voor beide projecten.

Planning

De eerste fase van de vooroeversuppletie start eind oktober 2020 en duurt tot het einde van het jaar. In die periode zal 160.000m³ zand op de vooroever gestort worden.

Daarna zal in verschillende fases, tot 2023, regelmatig een vooroeversuppletie uitgevoerd worden. In totaal moet er 2 miljoen m³ zand gestort worden.

Projectzone