Vooroeversuppletie: monitoring en evaluatie

Afdeling KUST voert regelmatig strandsuppleties uit om de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee te verhogen. Deze suppleties worden enerzijds uitgevoerd in het kader van het Masterplan Kustveiligheid en anderzijds als onderhoud om het veiligheidsniveau te blijven garanderen. Door de natuurlijke dynamiek van het kustsysteem zijn onze stranden namelijk onderhevig aan erosie en sedimentatie.

Het onderhoud van de risicozones gebeurt meestal door middel van een strandsuppletie, door dus zand direct op het strand te voorzien.

Tekening van een strandsuppletie

 

 

 

 

 

Een alternatief is de vooroeversuppletie. Hierbij wordt het zand onder de laagwaterlijn, op de vooroever, aangevoerd. Door de natuurlijke dynamiek kan het zand dan naar het strand boven de laagwaterlijn toe bewegen en zo het strand op een natuurlijke wijze voeden.

Tekening van een vooroeversuppletie

 

 

 

 

 

Het voordeel van een vooroeversuppletie is dat er minder hinder is op het strand bij de aanleg ervan. Daarnaast is het ook goedkoper in aanleg dan de gewone strandsuppletie.

Het gedrag van vooroeversuppleties aan de Vlaamse kust is minder gekend. Om na te gaan of deze methode geschikt is als alternatieve voedingsmethode voor de stranden aan onze kust, legde afdeling KUST in 2014 een vooroeversuppletie aan voor Mariakerke (Oostende). Samen met het Waterbouwkundig Laboratorium wordt deze zone nog tot eind 2018 regelmatig gemonitord. In het voorjaar van 2019 verwachten we de resultaten van dit onderzoek. Op basis van deze resultaten zal het gedrag van de vooroeversuppletie en het aanliggend strand in Mariakerke beoordeeld worden.

Omdat het gedrag van het zand op de vooroever kan verschillen van zone tot zone langs de kustlijn, monitort en evalueert afdeling KUST ook de vooroeversuppletie die in 2017 in Nieuwpoort werd aangelegd.