ZEEDIJK WENDUINE: VEILIGER, BREDER EN AANTREKKELIJKER

Compilatiefilm van de werken aan de nieuwe zeedijk in Wenduine

Sinds 15 juni 2015 heeft Wenduine (De Haan) een gloednieuwe zeedijk. Uit de studie die leidde tot het Masterplan Kustveiligheid bleek Wenduine een van de zwakste schakels in onze zeewering. Daarom was er naast de zandsuppletie van 2012 ook nood aan harde maatregelen om de beveiliging te vervolledigen.

Het hoofddoel van de nieuwe zeedijk is Wenduine te beschermen tegen superstormen. Op het nieuwe en gestabiliseerde dijklichaam zijn twee stormmuren gebouwd. De zeewaartse stormmuur heeft de vorm van een parapet. De neus die boven het strand uitsteekt moet de stormgolven keren. Deze muur is met palen van zes meter lang verankerd in de bodem. De landwaartse muur kreeg de vorm van een zitbank, hier en daar met hout bekleed. De ruime openingen ter hoogte van de straten kunnen bij stormtij gesloten worden door elektrisch bediende schuifpoorten. De twee muren vormen samen een stilling wave basin, een kuip waar overslaande stormgolven hun energie verliezen en dus ook hun kracht om de bebouwing te bedreigen.

De nieuwe dijk is ook breder: tussen de Rotonde en de hulppost halfweg is er tien meter bijgekomen. Vanaf de hulppost tot aan de Manitobahelling is de dijk nu drie meter breder dan voordien. Daarnaast is de nieuwe zeedijk ook aantrekkelijker voor wandelaars, toeristen en recreanten. Er is een rijweg en een wandelgedeelte waar ook plaats is voor terrassen. Er is nieuwe betegeling en er werden zitbanken geïntegreerd. Naar het strand zijn trappen en toegankelijke hellingen voorzien. De Rotonde werd eveneens volledig vernieuwd en voorzien van nieuwe zitbanken en windschermen.

Het project werd binnen een zeer korte uitvoeringstermijn van 275 kalenderdagen gerealiseerd. Op die manier bleef de hinder voor de lokale handelszaken en de bewoners zoveel mogelijk beperkt. Deze uitzonderlijke prestatie werd mogelijk door een zeer grondige voorbereiding in samenwerking met de gemeente De Haan, de watermaatschappij Farys en de NV De Rotonde.

Opmerkelijke cijfers

De zeewaartse stormmuur is opgebouwd met 1500 secanspalen. In de funderingen, stormmuren en staalconstructies is 3000 ton staal verwerk. In totaal is er 4000 kubieke meter gewapend beton gebruikt en zijn er 1.500.000 klinkers gelegd, goed voor 27.000m² zeedijkverharding.